Az ellátás igénybevételének módja

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetes – 3 éves korú kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott okok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni nevelését, gondozását. 

A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos, azonban minden év május első hetében zajlik a beiratkozás a szeptemberben kezdődő nevelési évre.  A bölcsődék nincsenek körzetesítve, a szülő választhatja ki a gyermeke számára legmegfelelőbb intézményt. 

A bölcsődei felvételről az intézményvezető és a bölcsődevezető dönt. Az elbírálás a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben {továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} megfogalmazott szempontsor alapján történik. Ha bölcsődei jelentkezés során, a bölcsődét igénylők száma meghaladja a felvehető létszámot, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet. Amennyiben a város valamely bölcsődéjében van szabad férőhely tájékoztatja erről a szülőt, ha nincs, vagy nem fogadja el, úgynevezett ”várólistára” kerül, ami azt jelenti, hogy az év folyamán megüresedett férőhelyekre bekerülhetnek. Az elutasított gyermekek szüleit, az intézményvezető levélben értesíti. 

Amennyiben az ellátást igénylő törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a felvétel kérdéséről a fenntartó képviseletében a polgármester dönt. 

 

  • A bölcsőde igénybevétele általában önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság, stb.. 
  • A gyermekvédelmi törvény által meghatározott esetekben – ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított – a személyes gondoskodás kötelező igénybevételét kell elrendelni. 
  • A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket az intézményvezetőnél, illetve a bölcsődevezetőnél lehet benyújtani, elbírálásáról az intézményvezető, illetve a bölcsődevezető dönt. 
  • Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével Megállapodást ( 2. sz. melléklet ) köt. Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha 

 a./ az ellátás időtartamát az ellátott, vagy törvényes képviselője módosítani kívánja, 

b./ az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik, 

c./ ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak

Kérelem benyújtásának feltétele:

– Gödöllői állandó lakcím    ( lakcímkártyával szükséges igazolni )

– Kitöltött felvételi igénylő lap  ( védőnői igazolással ) 

Beiratkozás feltétele: 

Az ellátást megelőző két héttel kérjük bölcsődénkbe leadni:

– szülők munkáltatói igazolása

– jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás  

– lakcím-és TAJ – kártya másolat

– kedvezményre jogosító igazolások másolata

 A beszoktatás első napjára kérjük:  

– utolsó orvosi státuszvizsgálat másolata

– szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról

– oltási könyv

 

    Térítési díj

A térítési díj két részből tevődik össze: étkezési és gondozási díjból.

Bölcsődénkben az étkezést a KALÓRIA Kft biztosítja:  760 Ft / nap 

                                                                                                     870 Ft/ nap – diétás étkezés 

                                                                                                    1500 Ft/nap – időszakos gyermekfelügyelet

                                                                                                   2000 Ft/nap – időszakos gyermekfelügyelet, diétás étkezés

Törvényi háttér:  1997. évi XXXI.   törvény a gyermekek védelméről és a  gyámügyi    igazgatásról.

Gödöllő Város Képviselő-testületének 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. Számított intézményi térítési díj: 1850 Ft/nap/fő

A bölcsődei gondozás díjra vonatkozó összeghatárok 2021. január 1-től az alábbiak szerint változnak.

A bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj összege:

Egy főre eső nettó jövedelem                     napi térítési díj             havi térítési díj /átlag 21 nap/

                    –   57.000                                           0 Ft/nap                                       0 Ft

        57.001 –   75.000                                       200 Ft/nap                                 4.200 Ft

        75.001 – 100.000                                       400 Ft/nap                                 8.400 Ft

      100.001 – 150.000                                       800 Ft/nap                               16.800 Ft

      150.001 – 200.000                                    1.200 Ft/ nap                              25.200 Ft

      200.001 – 250.000                                     1.400 Ft/nap                               29.400 Ft

      250.001- felett vagy jövedelemigazolás benyújtása nélkül: 

                                                                         1.850 Ft/nap                              38.850 Ft

–  A vállalkozói, vagy abból származó alkalmazotti jogviszony esetén a szülő APEH által kiállított jövedelemigazolást köteles benyújtani a gondozási díj megállapítása céljából

               —————————————————————————————————————————————————–  

– Időszakos gyermekfelügyeleten a napi gondozás térítési díja:  4000 Ft / nap 

                                                                                                                        2000 Ft / fél nap 

Az ellátás igénybevételének módja

 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetes – 3 éves korú kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott okok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni nevelését, gondozását.
A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos, azonban minden év május első hetében zajlik a beiratkozás a szeptemberben kezdődő nevelési évre. A bölcsődék nincsenek körzetesítve, a szülő választhatja ki a gyermeke számára legmegfelelőbb intézményt.
A bölcsődei felvételről az intézményvezető és a bölcsődevezető dönt. Az elbírálás a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben {továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} megfogalmazott szempontsor alapján történik. Ha bölcsődei jelentkezés során, a bölcsődét igénylők száma meghaladja a felvehető létszámot, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet. Amennyiben a város valamely bölcsődéjében van szabad férőhely tájékoztatja erről a szülőt, ha nincs, vagy nem fogadja el, úgynevezett ”várólistára” kerül, ami azt jelenti, hogy az év folyamán megüresedett férőhelyekre bekerülhetnek. Az elutasított gyermekek szüleit, az intézményvezető levélben értesíti.

Amennyiben az ellátást igénylő törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a felvétel kérdéséről a fenntartó képviseletében a polgármester dönt.
-A bölcsőde igénybevétele általában önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság, stb..
-A gyermekvédelmi törvény által meghatározott esetekben – ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított – a személyes gondoskodás kötelező igénybevételét kell elrendelni.
-A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket az intézményvezetőnél, illetve a bölcsődevezetőnél lehet benyújtani, elbírálásáról az intézményvezető, illetve a bölcsődevezető dönt.
-Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével Megállapodást ( 2. sz. melléklet ) köt. Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha
a./ az ellátás időtartamát az ellátott, vagy törvényes képviselője módosítani kívánja,
b./ az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,
c./ ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak

Kérelem benyújtásának feltétele:
– Gödöllői állandó lakcím ( lakcímkártyával szükséges igazolni )
– Kitöltött felvételi igénylő lap ( védőnői igazolással )

          Beiratkozás feltétele:
Az ellátást megelőző két héttel kérjük bölcsődénkbe leadni:

-szülők munkáltatói igazolása
– jövedelemnyilatkozat,     jövedelemigazolás
– lakcím-és TAJ – kártya másolat
– kedvezményre jogosító igazolások másolata

   A beszoktatás első napjára kérjük:
– utolsó orvosi státuszvizsgálat másolata
– szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról
– oltási könyv

 

Térítési díj

 

A térítési díj két részből tevődik össze: étkezési és gondozási díjból.

Bölcsődénkben az étkezést a KALÓRIA Kft biztosítja:  500 Ft / nap ( 4 étkezés ).

Törvényi háttér:  1997. évi XXXI.   törvény a gyermekek védelméről és a  gyámügyi    igazgatásról.

Gödöllő Város Képviselő-testületének 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. Számított intézményi térítési díj: 1850 Ft/nap/fő

A bölcsődei gondozás díjra vonatkozó összeghatárok 2021. január 1-től az alábbiak szerint változnak.

A bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj összege:

Egy főre eső nettó jövedelem                     napi térítési díj             havi térítési díj /átlag 21 nap/

                    –   57.000                                           0 Ft/nap                                       0 Ft

        57.001 –   75.000                                       200 Ft/nap                                 4.200 Ft

        75.001 – 100.000                                       400 Ft/nap                                 8.400 Ft

      100.001 – 150.000                                       800 Ft/nap                               16.800 Ft

      150.001 – 200.000                                    1.200 Ft/ nap                              25.200 Ft

      200.001 – 250.000                                     1.400 Ft/nap                               29.400 Ft

      250.001- felett vagy jövedelemigazolás benyújtása nélkül: 

                                                                         1.850 Ft/nap                              38.850 Ft 


-A vállalkozói, vagy abból származó alkalmazotti jogviszony esetén a szülő APEH által kiállított jövedelemigazolást köteles benyújtani a gondozási díj megállapítása céljából.